On the road in spring and summer

Saturday 25 May: Nicolaas Beetsplantsoen, Amsterdam
Buurtmarkt

Saturday 1 June: @ Theehuis Brave Hendrik Eemnes
Meentweg 131, 3755 PD, Eemnes.
Sound of Happiness Ukulele Festival
Beechcraft Bonanza start time= 13:00, Restaurant Stage

Wednesday 19 june: Intimate Sessions Rabo Open stage
Tivoli Vredenburg/Café het Gegeven Paard, Utrecht

Sunday 23 june: De Doelen, Rotterdam
Preliminary round Rotterdam Bluegrass Festival Talent Contest

Monday 19 August: ‘T Oude Pothuys, Utrecht

Sunday 29 September: UITfestival Almere

I Need Your Help

English below
———————————————-
Lieve mensen, vrienden, Beechcraficionado’s,

Ik ben geen persoon die graag of makkelijk om hulp vraagt, maar ik moet nu toch mijn eigen trots opzij zetten en uitroepen: “help mij! Alsjeblieft ☹”

Het is nu een jaar geleden dat ik besloot mijn vaste baan op te zeggen en me volledig op de muziek te storten. In die 12 maanden, waarvan 8 als geheel zelfstandige heb ik me het schompes proberen te werken om dit tot een succes te maken.

Ik heb me een slag in de rondte gewerkt om optredens te krijgen, keihard aan nieuwe liedjes en opnames gewerkt, daar subsidie voor gevraagd (en niet gekregen) en me voor alle mogelijke festivals ingeschreven en mijn eigen promotie opgeschroefd naar een nieuw level.

Helaas heeft dit harde werk nog niet de oogst opgeleverd die ik nodig heb om nog langer muziek maken mijn enige baan te laten zijn. Mijn reserves raken op en mijn agenda voor de komende maanden is nog zorgwekkend leeg.

Ik ga dus weer opzoek naar een (part-time) baantje om de persoonlijke financieën op pijl te houden maar het zou me op kotrte termijn heel erg helpen als ik van een ieder die mijn “aparte” muzikale activiteiten waardeert een bijdrage kan krijgen om boven water te blijven. Ik heb ook tegenprestaties en diensten die ik er tegenover wil stellen als je zomaar een fooi niet ziet zitten maar wel een muzikant wilt steunen:

Er is een nieuwe EP op bandcamp, voor €4,- kun je die downloaden.
Ik weet zeker dat er onder jullie mensen zijn die geen spotify e.d. gebruiken en nog van CD of van hun computer muziek luisteren. Als je juist interesse hebt in CD’s, laat het me weten en dan kan ik regelen dat er CD’s komen! Die gaan dan waarschijnlijk 7 euro kosten.
Ik heb trouwens nog veel meer muziek op bandcamp en daar mag je best wat in shoppen om je eigen Beechcraft Bonanza Greatest Hits uit samen te stellen!

Ik ben op verschillende platforms te boeken voor optredens, zoals Gigstarter en Showbird.
Schrik niet van de standaard vraagprijzen, die zijn conform de standaard van de kunstenbond, maar voor €80,- doe ik met liefde een optreden van een half-uur in jouw huiskamer, achtertuin, buurthuis, café of dorpspleintje.

Ook kan ik je wat ukulelelessen geven voor €30,- per uur. Bij jou of bij mij thuis, of misschien via webcam als we ver van elkaar wonen.

En als je een Podcast hebt met meerdere sprekers die niet allemaal even luid zijn op de opname, of een podcastopname met heel veel onprettige volumepieken, dan wil ik dat voor €15,- wel even voor jou fixen!

Spreekt dat je allemaal niet aan of wil je steun geven zonder tegenprestatie? Dan kun je doneren via Paypal aan Zolderkot Productions (mijn bedrijfsnaampje).

Kun je niks missen, dan is dat helemaal niet erg natuurlijk. In dat geval kun je me, als je dat wilt, op andere manieren steunen. Mij volgen en beluisteren op Spotify of een andere streamingsdienst (mijn muziek staat op alle) helpt een beetje. Volgen, liken, reageren en delen op social media doet meer dan je denkt en ook van een oprechte aanmoediging word ik heel blij.
En tenslotte is je inschrijven voor de nieuwsbrief ook iets wat ik heel erg waarder!

Ik ben jou bij voorbaat al eeuwig dankbaar, keep a-rocking, fly safe,

Guido/Beechcraft Bonanza.
—–
Dear people, friends, Beechcraficionados,

I am not a person who likes or easily asks for help, but I must now put aside my own pride and exclaim, “help me! Please ☹”

It has now been a year since I decided to quit my regular job and throw myself fully into music. In those 12 months, 8 of them as completely self-employed, I have tried my hardest to make this a success.

I’ve worked my ass off to get gigs, worked really hard on new songs and recordings, applied for (and didn’t get) funding for them, registered for all possible festivals and pushed my own promotion to a new level.

Unfortunately, this hard work has not yet yielded the harvest I need to make music my only job any longer. My reserves are running out and my schedule for the next few months is still worryingly empty.

So I will be looking for a (part-time) job again to keep up the personal finances but it would help me a lot in the short term if I could get a contribution from anyone who appreciates my “different” musical activities to stay above water. I also have quid pro quos and services I would like to offer in return if you don’t like just a tip but want to support a musician:

There is a new EP on bandcamp, for €4 you can download it.
I’m sure there are people among you who don’t use spotify etc. and still listen to music from CD or from their computer. On the contrary, if you are interested in CDs, let me know and I can arrange for CDs! Probably at a €7,- price point.

By the way, I have a lot more music on bandcamp and you’re welcome to shop around in there to put together your own Beechcraft Bonanza Greatest Hits!

I can be booked for gigs on several platforms, such as Gigstarter and Showbird for shows in the Netherlands.
Don’t be alarmed by the standard asking prices, which are according to the standard of the arts union, but for €80,- I will gladly do a half-hour gig in your living room, backyard, community center, cafe or village square.

And if you have a Podcast with multiple speakers who are not all equally loud on the recording, or a podcast recording with a lot of unpleasant volume peaks, I’ll be happy to fix that for you for €15!

Does none of that appeal to you or do you want to give support without quid pro quo? Then you can donate via Paypal to Zolderkot Productions (my company name).

If you can’t spare anything, that’s not a problem at all of course. In that case, you can support me in other ways if you like.
Following and listening to me on Spotify or another streaming service (my music is on all of them) helps a bit. Following, liking, commenting and sharing on social media does more than you think, and a sincere word of encouragement also makes me very happy.
And finally, subscribing to my newsletter is another point of support I really appreciate!

I am eternally grateful to you in advance, keep a-rocking, fly safe,

Guido/Beechcraft Bonanza.

Preview EP “Living Backwards” out now!

While we are waiting for the final mixes and masters of the big live recording of 13 April 2024, I am so excited to share these pre-mixes with you to lighten the wait.

Besides, I have been playing these 4 songs live for up to 2 years now, already released some (live) videos of them and therefore thought these tunes would make a fine appetizer for the bunch of recordings I’ll be releasing in the 2nd half of this year 2024.